INFO

 • Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v České republice.
 • Jako soudní tlumočník jmenovaný Krajským soudem v Plzni provádím odpovídající překladatelské a tlumočnické úkony pro potřeby soudů, státních zastupitelství a státních orgánů stejně jako pro soukromou klientelu,
 • dokumenty přeložené s úředním ověřením a soudní tlumočení.
 • Takto úředně ověřené listiny jsou bez výjimky akceptovány i úředními orgány a našimi zákazníky ve Spolkové republice Německo a v Rakousku.

  • Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und vor allem interkulturelle Kenntnisse über die gesellschaftlichen Usancen und das Klima in der Gesellschaft, sowie Unternehmenskultur sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Deutschland, wo ich ebenso häufig tätig bin, wie in der Tschechischen Republik .
  • Als Gerichtsdolmetscher, ernannt vom Landgericht (Bezirksgericht) in Pilsen, nehme ich entsprechende Übersetzungs- und Dolmetschleistungen für Gerichte, Staatsanwaltschaft und Landesbehörden sowie Privatkunden,
  • amtlich beglaubigte Dokumente und Dolmetschleistungen unter Eid vor.
  • Die von mir beglaubigten amtlichen Urkunden werden ausnahmslos auch von Behörden und unseren Kunden in Deutschland und Österreich angenommen.