DŮVĚŘUJÍ NÁM / Sie vertrauen uns

Mezi naše významné firemní zákazníky patří velké firmy a organizace a dále orgány státní správy, samosprávy, soudy a státní zastupitelství v ČR i v německy mluvících zemích, podniky, neziskové organizace, spolky a sdružení. Zde někteří naši aktuální i stálí zákazníci:

*

Einige unserer bedeutender Firmenkunden – Organisationen, Staats- und Kommunalverwaltung, Gerichte und Staatsanwaltschaften in Tschechien und deutschsprachigen Ländern, Betriebe, gemeinnützige Organisationen, Vereine und Verbände.