POPTÁVKY / CENY / Nachfrage / Preise

Ceny překladů vycházejí z počtu přeložených slov v dokumentu. Tento údaj není pro stanovení ceny jediný, zohledňujeme také pracnost překladu, kupř. soubory tabulek (jako např. výplatnice, výpisy sociálního a nemocenského pojištění apod.) vyžadují násobky času přehledného zpracování v porovnání s obyčejným plynulým textem, stejně tak zvyšuje náročnost zpracování vysoká odbornost či nízká čitelnost textu. Doporučujeme zaslat nám naskenované dokumenty e-mailem (kontakt ve sloupci napravo), provedeme obratem kalkulaci a předpokládanou cenu Vám sdělíme. K uploadu objemnějších soubodů můžete použít tuto adresu: upload@eurotext.info

Pro ceny tlumočení potřebujeme sdělit konkrétní údaje, abychom mohli vytyčit cenové pásmo.

*

Die Übersetzungspreise werden von der Anzahl der übersetzten Wörter in der Unterlage abgeleitet. Diese Angabe ist für die Preisgestaltung jedoch nicht die einzige maßgebende, es wird der gesamte Arbeitsaufwand berücksichtigt, z. B. Tabellendateien (wie beispielsweise Gehaltslisten, Sozial- und Krankenversicherungsauszüge etc.) erfordern im Übersetzungs- und Gestaltungsprozess das Mehrfache von der zeitlichen Intensität im Vergleich mit der Verarbeitung von gewöhnlichem Fließtext, ebenso wird der Arbeitsaufwand aufgrund der engen Textspezifikation oder niedriger Lesbarkeit intensiviert. Wir empfehlen uns die eingescannten Dokumente per E-Mail zu übersenden, wir nehmen sobald wie möglich die Kalkulation vor und den vorgesehenen Preis teilen wir Ihnen mit. Für den Upload benutzen Sie am besten die folgende Adresse: upload@eurotext.info.

Fúr Dolmetschen-Preise brauchen wir konkrete Einzelheiten, um die Preis-Bandbreite festlegen zu können.