TIRÁŽ / Impressum

Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99,

Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE, Telefon: +420 354 627 114 | Mobil: +420 606 404 443 | E-Mail: info@eurotext.info | Internet:www.eurotext.info .

Právní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně.
Identifikační číslo IČ: 49769669
Daňové identifikační číslo DIČ: CZ 511111039

Příslušný finanční úřad: Mariánské Lázně – neplátce daně z přidané hodnoty.

Banky: ČSOB Mariánské Lázně – IBAN: CZ02 0300 0000 0002 5722 9599 | BIC: CEKOCZPP Commerzbank Marktredwitz IBAN: DE33 7814 0000 0802 8045 00 | BIC: COBADEFFXXX

Podrobné informace: RES  RŽP  DPH 

PŘEDPOKLADY A KOMPETENCE

Pedagogické vzdělání, specializace na český jazyk a literaturu

Státní zkouška z českého jazyka a literatury, psychologie a užitého umění na Pedagogické fakultě v Plzni 25.10.1976, Dipl.-Nr. 1758/76-IS

Speciální jazyková státní zkouška tlumočnická, Státní jazyková škola v Praze, 11.06.1999

Tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99

Großes Deutsches Sprachdiplom na Goethe-Institutu Inter Nationes v Praze v pověření LMU München, 20.02.2007, č. diplomu 27956


Přes pečlivou obsahovou kontrolu neručíme za obsahy externích odkazů. Za obsah stran propojených linky odpovídají výlučně jejich provozovatelé. Z tohoto zdroje je možné převzít bezúplatně informace s uvedením jejich zdroje, tedy této webové prezentace.

*

Herausgeber: Tomáš Vorel, Übersetzungen und Dolmetschen aus deutscher Sprache, bestellt durch das Ernennungsdekret des Bezirksgerichts in Pilsen (Krajský soud v Plzni) vom 3. November 1999, Akt.-Nr. Spr. 1658/99,

Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE, Telefon: +420 354 627 114 | Mobil: +420 606 404 443 | E-Mail: info@eurotext.info | Internet: www.eurotext.info .

Rechtsform: Freiberufler – 101 – natürliche Person nicht eingetragen im Handelsregister. 

Erfasst bei: 340203 – Stadt Mariánské Lázně. 
Identifikationsnummer IDNr./IČ: 49769669
USt-IDNr./DIČ: CZ 511111039

Zuständiges Finanzamt: Mariánské Lázně – kein Mehrwertsteuerzahler. 

Banken: ČSOB Mariánské Lázně – IBAN: CZ02 0300 0000 0002 5722 9599 | BIC: CEKOCZPP Commerzbank Marktredwitz IBAN: DE33 7814 0000 0802 8045 00 | BIC: COBADEFFXXX

Eingehende Auskunft unter: RES  RŽP  DPH 

VORAUSSETZUNGEN UND KOMPETENZEN

Lehramt, tschechische Sprache und Literatur

Staatsexamen aus tschechischer Sprache und Literatur, Psychologie und angewandten Kunst an der Pädagogischen Fakultät in Pilsen, 25.10.1976, Dipl.-Nr. 1758/76-IS

Spezielle sttatliche Prüfung für Dolmetscher, Staatliche Sprachschule / Státní jazyková škola in Prag, 11.06.1999

Gerichtsdolmetscher für die deutsche und tschechische Sprache, bestellt durch Beschluss des Bezirksgerichts in Pilsen / Krajský soud v Plzni, vom 3. November 1999, Akt.-Nr / č.j. Spr. 1658/99

Großes Deutsches Sprachdiplom am Goethe-Institut Inter Nationes in Prag in Beauftragung der LMU München, 20.02.2007, Diplom-Nr. 27956


Trotz sorgfältiger ihnaltlicher Prüfung haften wir für die Inhalte und die Funktionsfähigkeit externer Angebote nicht, sondern alleine die jeweiligen Anbieter. Etwaige rechtliche Hinweise und Auskünfte sind unverbindlich. Das Urheberrecht beschränkt sich auf die Wiedergabe und Weitergabe von Inhalten dieser Seiten, die unentgeltlich ist und unter der Voraussetzung stattfinden darf, dass die Quelle – die Internetseiten genannt werden.